Wetenschappelijk onderzoek

Sinds oktober 2008 doen we wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum (UMC) te Utrecht. De heer prof. dr. N. Wit, onderzoeker aan het UMC, begeleidt dit onderzoek. Hiermee willen we als PDS-therapeuten onze resultaten met deze therapie in Nederland wetenschappelijk toetsen.

Iedere nieuwe cliënt vult bij de start en bij het eind van de therapie een vragenlijst in. Deelname aan het onderzoek is anoniem en op vrijwillige basis.

Namens de Vereniging van Samenwerkende PDS-therapeuten coördineer ik bovengenoemd onderzoek.