Tarieven, vergoedingen en privacy

Tarieven
Hypnotherapie en PDS-therapie kosten € 95,00 per sessie, per 01-01-2020. Een sessie duurt 60 minuten. De intake (90 minuten) voor hetzelfde tarief.
Voor de betalingsvoorwaarden kijk op: Betalingsvoorwaarden MediCas 14-01-2013

Vergoedingen
De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden deze therapie tot een bepaald maximumbedrag, vanuit het aanvullende pakket. Hypnotherapie valt onder alternatieve geneeswijze en overige psychische zorgverleners. Het is aan te raden om vóór de start van de therapie bij uw ziektekosten informeren of de behandeling wordt vergoed. Meer informatie over de vergoeding van hypnotherapie door de verschillende zorgverzekeraars vindt u op: Zorgwijzer

Ik ben lid van de NBVH, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten. Licentieregistratienummer: 99151.

De ziektekostenverzekeraar kan om  de onderstaande gegevens vragen.
AGB-code praktijk                  :  90.008352
AGB-code zorgverlener         :  90.029431

Uw privacy in het kader van de nieuwe wetgeving AVG
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, zoals een verwijzing door huisarts of medisch specialist, dit na uw expliciete toestemming. Ook in het geval van opvragen van gegevens bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts, is dat alleen mogelijk na uw expliciete toestemming.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats;
  • uw geboortedatum;
  • de datum van de behandeling;
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’;
  • de kosten van het consult.

Algemene Voorwaarden
Voor de algemene voorwaarden van mijn praktijk klik hier: Algemene voorwaarden

Logo NBVH